Försäljning

Vi säljer och levererar matjord, grus och bergkross. Från vårt rörlager har vi också försäljning av:

  • rör
  • avloppstankar
  • geotextil
  • vägtrummor
  • m.m.

till både privatpersoner och företag.
Hos oss hittar ni även Baga avloppsanläggningar samt olje- och fettavskiljare.  

 

 

  
Hör av er för prisuppgifter samt om ni vill ha ett kostnadsförslag på både material och schaktarbete på plats.