Transport

Vi utför det mesta inom transport. Till vår lastväxlarbil har vi både släp, höga samt låga flak och maskinflak som gör det möjligt för oss att åta oss transport av maskiner, grus och rivningsmaterial. Vi levererar även bergkross, makadam, isgrus, matjord, barkmull m.m.

 
Vi innehar tillstånd för transport av farligt avfall.
 

 

 
På våren och sommaren utför vi även saltning (kalciumklorid) av grusvägar.