Grävning/Schakt

Vi ordnar det mesta inom markarbete t.ex.:

  • VA-arbeten
  • Husdräneringar
  • Schaktning för grunder (villor, industribyggnader m.m.)
  • Rivningar
  • Dikningsarbete
  • Plattläggning samt stenarbete
  • Kompletta trädgårdsanläggningar
Vi innehar egna maskiner som grävmaskiner, markvibratorer (stora samt små), laser (fall och planlaser med maskinmottagare), stenkapar och bilmaskiner m.m.